Sjálfsheilun og Tilfinningalæsi


  

S J Á L F S H E I L U N   &   T I L F I N N I N G A L Æ S I

Námskeiðið er mjög andlegt og hentar því þeim sem vilja styrkja sig á andlegri vegferð

Markmið námskeiðsins er að nemandi sé valdefldur í lífinu að hann upplifi frekari innri frið og styrkist til þess að ná markmiðum lífs síns.
Kröftug lífstól eru afhend og kennd á meðan námskeiði stendur
Pdf bók fylgir námskeiðinu
Námskeið er bókað hér: https://arctickowl.com/products/sjalfsheilun-tilfinningalaesi-styttri-utgafa 
Sjálfsheilun og Tilfinningalæsi er bæði kennt í hóp og einn og einn fund. Vinsamlegast sendu tölvupóst á Info@arctickowl.com fyrir einn og einn. Hópkennsla er auglýst sérstaklega eða ákvarðað sérstaklega eftir óskum.